Flaga UE Zdalny Serwis

OPIS (Overprint Presence Identification System)
jakość nadruku pod kontrolą

PQC/c (Product Quantity Counter/photocell)
sprawdź ile produkujesz

PQC/s (Product Quantity Counter/scanner)
zapanuj nad kodami kreskowymi

NiceLabel
projektuj etykiety i zarządzaj nimi

Systemy monitoringu procesów

Monitoring funkcji znakowania lub etykietowania w określonych lokalizacjach oferuje uproszczone funkcje prewencyjne, sterujące lub raportujące. System Zdalnego Serwisu Prewencyjnego (ZSP) nie jest systemem klasy SCADA lub MES, niemniej realizuje niektóre zadania tego typu systemów w bardzo prosty i przyjazny dla Użytkownika sposób. Koszt wdrożenia systemu to niewielki ułamek kosztów potrzebnych do wdrożenia kompletnych systemów typu SCADA lub MES, a samo wdrożenie jest łatwe i szybkie. W wypadku wzrostu oczekiwań Użytkownika i rozwoju jego potrzeb w kierunku pełnego systemu SCADA lub MES Zdalny Serwis Prewencyjny nadal może służyć jako platforma zbierająca i udostępniająca część danych systemom wyższego rzędu. W takich wypadkach, niezależnie od tego, że zespół wdrożeniowy firmy Zdalny Serwis może dostarczać i wdrażać rozwiązania wyższego rzędu innych producentów, Klient może zawsze liczyć na wsparcie zespołu we współpracy z jakimkolwiek innym dostawcą systemów typu SCADA, MES, IOT lub podobnych w zakresie pełnego udostępnienia danych z lokalizacji związanych z procesami znakowania lub etykietowania.