Flaga UE Zdalny Serwis

OPIS (Overprint Presence Identification System)
jakość nadruku pod kontrolą

PQC/c (Product Quantity Counter/photocell)
sprawdź ile produkujesz

PQC/s (Product Quantity Counter/scanner)
zapanuj nad kodami kreskowymi

NiceLabel
projektuj etykiety i zarządzaj nimi

Znakowanie

Świadczymy usługę znakowania lub automatycznego etykietowania produktów objętych monitoringiem systemu Zdalnego Serwisu Prewencyjnego (ZSP). Unikalną wartością dodaną oferty typu ?pay per print? ze strony firmy Zdalny Serwis jest gwarancja najwyższej możliwej dostępności funkcji znakowania. System ZSP zapewnia pełną przejrzystość i dostęp do danych źródłowych nt. procesu zarówno dla Użytkownika, jak i wynajmującego. Generowane w systemie raporty ujawniające realne dostępności funkcji w określonych lokalizacjach w zakładach produkcyjnych Klientów stanowią podstawę do rozliczeń bezpośrednio związanych z mierzalnymi rezultatami procesu produkcji związanego ze znakowaniem lub etykietowaniem. Dzięki temu Użytkownik we własnej kalkulacji kosztów produkcji może zredukować pozycje niepożądanych kosztów stałych, czyli zmiennych na produkt i zamiast tego umieścić koszty znakowania lub etykietowania w kategorii kosztów zmiennych, czyli stałych na produkt. Przewidywalność kosztów oraz najwyższy wskaźnik dostępności funkcji nie przeszkadzają firmie Zdalny Serwis oferować konkurencyjnych stawek najmu. Dzieje się tak między innymi dzięki posiadanej przez firmę szerokiej gamie setek urządzeń znakujących lub etykietujących objętych w pełni profesjonalnym serwisem technicznym. Ważną zaletą oferty firmy Zdalny Serwis jest możliwość dopasowania technologii, rodzaju oraz konfiguracji urządzeń w celu optymalnego zaspokajania aktualnych potrzeb procesów produkcyjnych w danych lokalizacjach. Zapraszamy również do zapoznania się z naszą nową ofertą drukarek, opartych o zaawansowaną technologię polimerowego druku termicznego. Więcej informacji o tych produktach znajdą Państwo na stronie: www.polytij.pl